Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z zamknieciem programu nr NNIJ/17 9 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Priorytetu Spójności

Plan debata w czasie panelu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Audyt skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Treningi w Kazimierzu
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność banku centralnego
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zgorzelecki oraz sanocki

  Upoważnieni beneficjenci to: FIRMA HANDLOWA „DREW-BUD” ANDRZEJ MALEC, Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Centrozłom” S.A., Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A., Centrum Wypoczynku i Rekreacji „RYSY” sp. z o.o., Zakład Eksploatacji Sieci Telewizji Kablowej CATV Krapkowice Ewa Starzyńska, „PEDMO” , Amazis.net sp. z o.o., Freshmail Danuta Fuksa, Internetowy Dom Mediowy , KRATKI.PL Marek Bal, SOBRE Sp. z o.o. , Travel Bidder , Cant Stop Games , Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr Wilsz s.c. Jakub Wilsz, Krystyna Wilsz”., Jadwiga Szatkowska Consulting Biuro Rachunkowe

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.