Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Ćwiczenia edukacyjne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na studiach Andragogika i Symulacje Doświadczalne rekomenduje się poniższe książki do zaliczenia:

 • gra językowa – „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym” oraz „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży”
 • gra językowa : „Literatura podróżnicza – spotkanie z innością” i „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo”
 • gra słownikowa : „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej” i Gry Szkoleniowe i „Zachód i wschód: przestrzeń ekumeniczna”
 • gra decyzyjna – „Klasztory prawosławne w Polsce” oraz „Problem aborcji w Polsce”
 • gra decyzyjna : „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa” i „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na studium przypadku II cz. Dziadów)”
 • gra słownikowa : „Teatr uliczny jako kontynuacja Święta Głupców – średniowieczne i współczesne Gniezno” oraz „Reklama we wspolczesnych polskich mediach elektronicznych. Aspekty socjologiczne i psychologiczne”
 • gra zespołowa : „Marketingowa kreacja kobiety” i „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu”
 • gra edukacyjna – „Legendy i opowieści związane z Sandomierzem, jako czynnik podnoszący atrakcyjnośc turystyczą miasta” oraz „Struktura społeczna osób zwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2001-2010”
 • zabawa zespołowa – „Częstość głównych typów pogody w Polsce w latach 2004-2013” i „Kultura i etniczna sytuacja na Bukowinie od 1775 roku do dnia dzisiejszego”
 • Tagi: , ,

  Comments are closed.