Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Ćwiczenia kreatywne – hipotezy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście problemy do zaliczenia:

 • symulacja menedżerska – „Synteza i badania lasera z ośrodkiem aktywnym typu slab pompowanego poprzecznie matrycą diod laserowych” i „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych”
 • symulacja zespołowa : „Mowa ciała jako narzędzie we współczesnej komunikacji perswazyjnej” i „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”
 • zabawa strategiczna – „Działnia perlokucyjne „Gazety Wyborczej” w roku 1989 i 2005 w tekstach komentujących kampanie wyborcze” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach”
 • zabawa biznesowa – „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” oraz „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”
 • symulacja decyzyjna : „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” oraz „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007”
 • zabawa kreatywna : „Publiczna dyskusja o uzależnieniach alkoholowych oraz o ich wpływie na życie rodzin i społeczeństwa” oraz „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Kontrola porównawcza”
 • symulacja decyzyjna – „Adam Mickiewicz: drogi życia- drogi twórczości (1798-1834)” i „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła”
 • symulacja słownikowa – „Zróżnicowanie bazy hotelowej w Zakopanem” oraz „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym”
 • zabawa lingwistyczna : „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian” oraz „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza”
 • Tagi: , ,

  Comments are closed.