Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło 8,2 procenta, a spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy z wyszukaniem dobrych pracowników.

Na pewno tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to oni stawiają warunki. Lecz dość podobna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w których jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Tego typu sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, jaką pomoże napędzić odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy też pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się ciągły wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w bieżącym roku liczba ludzi pozostających bez pracy może osiągnąć poziom nawet 200 milionów. Najważniejszym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo opinii licznych osób, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie mają dużego wpływu na poziom bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo wykorzystywania ogromnej ilości urządzeń i maszyn ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny we własny rozwój i nie bać się zmian.

Comments are closed.