Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób stanowi ogromny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale też należy mu się za czas choroby wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej ilości dni wypłaca je właściciel firmy, a następnie ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle ważna jest prewencja, dlatego też w takie działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały liczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać będą mogli dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można zainicjować należyte działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Szacuje się, że około 60 procent wszystkich zwolnień jest rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a pozostawiony bez leczenia może się stać przyczyną bardziej poważnych chorób. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.

Comments are closed.