Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla pracodawców, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale też należy mu się za ten czas odpowiednie świadczenie. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał firma, a następnie obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami duże znaczenie ma prewencja, dlatego też w tego typu działania angażuje się też często PIP. Jednym z obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie podjąć należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień będzie rezultatem problemów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje zwiększające się problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony może się stać powodem bardziej poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, ile niepożądanych skutków będzie dla nich niosło życie w nieustannym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.

Comments are closed.