Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Gry z zarządzania – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście książki do superwizji końcowej:

 • gra językowa – „Problem naruszeń w internecie” i „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na studium przypadku obserwowanych tytułów”
 • zabawa językowa – „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny” oraz „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach”
 • gra kreatywna : „Ikona – wizerunek Bogurodzicy” oraz Logistyczne Gry Negocjacyjne oraz „Prasa kobieca w okresie przemian politycznych w latach 1982-2000. Detekcja porównawcza”
 • gra decyzyjna : „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy” oraz „Komunikacja w rodzinie między matką a córką”
 • zabawa lingwistyczna – „Obraz Aleksandra Wielkiego w filmie Aleksander Oliwiera Stone’a” oraz „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
 • gra edukacyjna : „Modele wychowania w Grecji starożytnej” i „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009”
 • zabawa decyzyjna : „Feminizm i proza kościelna w dwudziestoleciu międzywojennym” oraz „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki”
 • gra słownikowa : „Prawa dziecka standardy krajowe i międzynarodowe” oraz „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej”
 • gra językowa : „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia” oraz „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz”
 • Tagi: , ,

  Comments are closed.