Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr OAW/85 4 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Społecznego

Program debata podczas spotkania zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Audyt skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodki na Spotkania team building w Kazimierzu
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. „Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią” w ramach Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej


 • Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łukowski oraz m. Rzeszów

  Upoważnieni beneficjenci to: „STRUKTURA” Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Socjalna, Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A., TRUCK CENTER NOWINY Sp. z o.o., Spółdzielnia Inwalidów HARNAŚ, Centrum Produkcyjno-Usługowe ANSAT Sp. z o.o. , „GPS CONTROL” , Beata Świtalska Firma Handlowa Beata, ELPIGAZ , Herd Michał Kozik, Lauren Peso Polska , SF COMPANY Stanisław Fiedor, Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał, BIOCORP Polska sp. z o.o., Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS Piotr Grabowski, Chromapress

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.