Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr YLW/29 7 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Programu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie spotkania zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Ocena stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodki na Konferencje w Mikołajkach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rycki oraz kamieński

  Upoważnieni beneficjenci to: KRZYSZTOF WSÓL FIRMA USLUGOWO HANDLOWA, „AGROMET” Sp. z o.o. , Owens – Illinois Polska S.A, Zakład Ortopedyczny Kołcz Józef PRO-ORTO, Telewizja Kablowa „CATEL” S.C. , „POMORSKI OŚRODEK BADAŃ ŚRODOWISKA ENVIA” , ADAMIETZ , Contenta Consulting, Sylwia Tałach, Harpo , MEDIA MONITOR , Sunex , TRO MEDIA Marcin Misztal, Firma Handlowo-Produkcyjna PAK Sp. z o.o., Zakrzewski Cezary „Marico” – Firma Prywatna, DUROBED CIECHANÓW Robert Płócienniczak

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.