Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Oceny – szkolenia z kreatywności – Integra House

Ranking zarekomendowanych do drugiego etapu wniosków w programie subwencji Austraciego Grantu Akademickiego:

  • E7/B/ŚLĄSKIE-, Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych do produkcji produktów foliowych oraz recyklingu tworzyw sztucznych. , Mieczysław Gleba Gleba Trading Machinery, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje Instytut polskiego Biznesu.
  • 2/S/KUJAWSKO POMORSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności poprzez kompleksowe przygotowanie innowacji produktowej i marketingowej w działalności firmy., Guide Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 6/X/MAZOWIECKIE-, Stworzenie innowacyjnego systemu efektywnego i ekonomicznego zarządzania flotą baterii trakcyjnych w oparciu o bezprzewodowy monitoring baterii oraz urządzenia do kompleksowej analizy doraźnej baterii trakcyjnej, BATEKO SA, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Integra Consulting
  • 2/X/ŚLĄSKIE-, macierzowe przeorganzowanie kompleksowych innowacyjnych technologii wyważania i mycia – jako ostatnich procesów jakościowych produkcji i napraw zaawansowanych technologicznie wirników poprzez zakup specjalistycznych maszyn – szansą na transfer wyspecjalizowanych technologii w województwie śląskim., CIMR PIOTR RoTec Polska, Dla tego zgłoszenia ogłoszono środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Akademia przygoda
  • CH9/E/MAŁOPOLSKIE-, kompleksowe przygotowanie e-usługi „eTablica” do oferty Wnioskodawcy, INFINI SYSTEMS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Integra Consulting
  • E8/S/OPOLSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie i zarządzanie oprogramowaniem Sensora Hipokratesa dla ogólnokrajowej innowacyjności i europejskiej konkurencyjności nowej usługi firmy DJMA Netsystems , DJMA NETSYSTEMS DOROTA CHŁOSTA, Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Avenhansen
  • 9/U/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Budowa nowych dróg z wykorzystaniem własnej, innowacyjnej technologii konstrukcji warstwy wiążącej oraz podbudowy bitumicznej, wykonane z udziałem innowacyjnych procesowo urządzeń., MIXBUD KONTRAKTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Akademia przygoda
  • Comments are closed.