Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Oceny – trenerzy z kreatywności – Consulting Partners

Baza dopuszczonych do kolejnej rundy aplikacji w ramach grantów Holenderskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • C5/R/PODKARPACKIE-, Innowacyjny proces doczołowego zgrzewania płyt z tworzyw wielkocząsteczkowych umożliwiający produkcję ulepszonych wyrobów: zbiorników magazynowo–procesowych i aparatów technologicznych., LECH-PLAST TYCZYŃSKI GOTWALD-TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na gry team building. Proponowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje trener personal skills.
  • 8/L/MAZOWIECKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii skanowania drewna przez P.P.H.U. PROFIL, P.P.H.U. „PROFIL” Dariusz Piech, Dla tego projektu zaakceptowano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Progress project
  • 7/J/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez wielopoziomowe usprawnienie na rynek innowacyjnej chłodnicy wentylatorowej , „INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Brainstorm
  • 6/H/PODLASKIE-, twórcza implementacja innowacyjnej technologii tworzenia budynków o obniżonej energochłonności przez firmę Proecology Sp. z o.o. zwiększając konkurencyjność ekologicznego budownictwa na Śląsku., PROECOLOGY SP Z O.O., Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie ODiTK
  • B5/T/MAŁOPOLSKIE-, wzrost innowacyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowego, innowacyjnego produktu, jakim jest Zestaw mocujący do dywaników samochodowych, „BARCZAK ” MAREK BARCZAK, Dla tego wniosku ogłoszono dotację na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Kudła. Zalecane szkolenia w instytucie Homo Creatore
  • C7/M/ŁÓDZKIE-, Graficom stawia na innowację Gb8/S/ŁÓDZKIEs, DARIUSZ MIERZWA GRAFICOM, Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Homo Creatore
  • B6/B/PODKARPACKIE-, Uruchomienie innowacyjnej technologii obróbki metali oraz produkcji form rdzeni odlewniczych do wentylowanych tarcz hamulcowych wraz z systemem podgrzewania tych form w trakcie procesu odlewania., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „PEGAS” S.C. J.GĄSIOR, J.P.P. PAULUKIEWICZ, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Santorski. Zalecane szkolenia w agencji Instytut Rozwoju Biznesu
  • Comments are closed.