Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Rekomendacje – trenerzy z komunikacji – Ośrodek Treningu

Baza wygranych wniosków w ramach subwencji Brytyjskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • D2/W/MAZOWIECKIE-, Mobilny system radiografii cyfrowej jako innowacyjna i proekologiczna metoda badań NDT pozwalająca na uzyskanie szybkich i niezawodnych analiz wyników badań, RUDPOL-OPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, . Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • C5/P/ŚLĄSKIE-, Innowacyjny system zarządzania ruchem klientów w placówkach medycznych, „GANSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje trener personal skills.
  • H8/N/DOLNOŚLĄSKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii do unieszkodliwiania osadów dennych, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MARTECH-PLUS” MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu ogłoszono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Brainstorm
  • 3/X/KUJAWSKO POMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie w przedsiębiorstwie technologii zautomatyzowanego procesu belowania surowców wtórnych, PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE „WOLTRA” JERZY WÓJCIK, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Training Partners
  • 5/S/OPOLSKIE-, Innowacyjna terapia widzenia, czyli zakup najnowocześniejszej technologii przez Klinikę OKULUS Sp. z o.o., Klinika OKULUS Sp. z o.o., Dla tego projektu przyznano subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie IBD Business School
  • GE2/X/LUBELSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii, czyli system rusztowań modułowych z przetłaczanymi czopami łączeniowymi, ZESTER – ZENON SZTOBRYN, Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Schenk Institute
  • 3/A/POMORSKIE-, czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii lakierowania z zastosowaniem promieniowania podczerwieni, HUBERT ZWIOREK BLACHARSTWO-MECHANIKA-LAKIERNICTWO KONSERWACJA DIAGNOSTYKA POJAZDOWA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Batko. Zalecane w fundacji Schenk Institute
  • 4/P/POMORSKIE-, Innowacje kluczem do sukcesu, czyli automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii wytwarzania elementów protetyki dentystycznej z zastosowaniem pięcioosiowego centrum frezarskiego CNC, MEDEOR-DENT, PRACOWNIA PROTETYCZNA KAZIMIERA LIDUK, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Skała. Zalecane w spółce Schenk Institute
  • F7/X/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji technologicznej w skali świata w postaci dwóch niszowych usług rehabilitacyjnych – terapii obrzęków chłonnych oraz rehabilitacji i odnowy biologicznej po okresie ciąży., CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ NATURALMED ŻUREK MAREK, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Skała. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Progress project
  • Comments are closed.