Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr BUW/81 1 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Amerykańskiego Trustu Oświatowego

Plan dyskusja podczas panelu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Wykłady w Jurze
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Skierniewice oraz gostyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Famous Silver Factory, Zakłady Elementów Hydrauliki Siłowej Agromet Lubań Sp. z o.o., Tania Jazda, Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „MESCOMP” S.A., TELKAB P.U.H. , „Firma Corundum” Sp. z o.o., 2L , Eko-ceramika 2 S.C. M.Błażejewska, B.Błażejewska, JM Trade Sp. z o.o., P.P.H. MIROSŁAW KROPIDŁOWSKI, Puro Media Michał Wilczewski, ZM Zakład Mechaniczny Sp. z o.o., BIURO RACHUNKOWE CHOMONT ROBERT CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU, MOBILE BOX Sp. z o.o., DUROBED CIECHANÓW Robert Płócienniczak

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.