Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr LPZ/73 9 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Program dyskusja w czasie konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Pomiar stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Warsztaty w Karkonoszach
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krasnostawski oraz białostocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne – Spółka z o.o. w Inowrocławiu, Przedsiebiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-Kozienice” S.A., Przedsiębiorstwo – „BUDKUS” S.A., Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o., Zakład Usług Profesjonalnych „AZART” inż. Andrzej Słomczyński, Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC” , Bioelektrownia sp. z o.o., EMALIA OLKUSZ , HASHTAG , Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego , TECHMET , Vulcan Power , Alad Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.