Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Symulacje integracyjne – monogram mgr Urbański


Symulacje biznesowe – baza wiedzy na kurs:

 • Symulacje Dla Trenerów
 • pomiar wpływu projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Gry szkoleniowe , doc. B. Ciba
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – Badanie zarządzania projektów szkoleniowych szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -weryfikacja i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności

 • Symulacje strategiczne , prof. H. Bąk
 • Ocena biznesowa działań menedżerskich i finansowych informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena biznesowa systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Siedem opowieści tatrzańskich
 • Vlastivedni slovnik obci na Slovensku, d. III (plus zestaw map)
 • Wojewódzki Konkurs Astronomiczny
 • Powiatowy Konkurs z Chemii
 • Funkcjonowanie żywych organizmów a środowisko – *.* 604)
 • Interesa familijne – Józef Ignacy Kraszewski (876)
 • Księga istot zmylonych – Jorge Luis Borges (1724)
 • Z miłości – Zofia Kossak (2278)
 • Paszcza wieloryba – Philip K. Dick (2863)
 • Sen o wolności, sen o śmierci – Eugeniusz Dębski (3487)
 • Tajemnice inicjacji seksualnej – Zbigniew Izdebski (4015)
 • Swat – Małgorzata Burzyńska (4748)
 • Szaman – John Shirley (5502)
 • Franek – Władysław Stanisław Reymont (6135)
 • Uprowadzenie – Robin Cook (6634)

 • Gry biznesowe , prof. B. Bendkowski
 • Tagi: , ,

  Comments are closed.