Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Symulacje kreatywne – tematy do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Eksperymentalne zezwala się na nizej wymienione tezy do pracy dyplomowej:

 • symulacja kreatywna – „Odpowiedzialność za słowo prawo czy obowiązek dziennikarza” i „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach”
 • gra biznesowa : „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” i „Tradycja, kultura i religia hinduska w kinematografii indyjskiej”
 • symulacja językowa : „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” i Gry Menedżerskie oraz „Sacrum i profanum w mitologii Słowian”
 • gra strategiczna – „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet” i „Polsko-niemieckie stereotypy kulturowe z perspektywy historycznej”
 • gra kreatywna – „Kiedy człowiek przestaje być człowiekiem na podstawie Miasta ślepców Jose Saramago” i „Średniowieczne dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce”
 • zabawa zespołowa : „Polki w przestrzeni publicznej” i „Tajemnice Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu ikon”
 • symulacja językowa : „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych” oraz „Społeczność żydowska w Gnieźnie – historyczność a wspołczesność. Szanse dialogu”
 • zabawa zespołowa : „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ” oraz „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej”
 • gra edukacyjna – „Obraz Matki w literaturze najnowszej” oraz „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na przykładzie napisów filmowych”
 • Tagi: , ,

  Comments are closed.