Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr KAZ/94 7 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Bałtyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Zakopanem
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra


 • Grant zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brzeski oraz m. Opole

  Upoważnieni beneficjenci to: F.H.U. „STOLARMET” Ryszard Rzadca, Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra Sp. z o.o., AUTO-GAZ Krzysztof Giemza, HOTELE ADC, Firma I.A.T. Andrzej Stawarz., Telewizja Solec Sp. z o.o. , Bank Handlowy w Warszawie S.A., FeelGood Filip Burda, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Ośrodek Badań Farmaceutycznych i Klinicznych „Biofana” Sp. z o.o., Super Siódemka Hurtownia Książek Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, Termo Eko Energia sp. z o.o., Clima Komfort Witkowiak Adam Witkowiak Waldemar Sp.j., ACL-VISION Specjalistyczne Ambulatorium Okulistyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Piotr Szymanek, Paweł Prochenko , Ireneusz Stankiwicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Fabryka Komunikacji Społecznej

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.