Symulacje biznesowe – wizytówka doradcy

Profesjonalne gry i ćwiczenia biznesowe

Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem projektu nr AFT/82 3 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Europejskiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Pomiar stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Beskidach
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą


 • Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja obuwia
 • Produkcja cementu
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Łódź oraz złotowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary Tyskie GÓRNY ŚLĄSK S.A., „PEESTE” Sp.z o.o., „EKOCERAMIKA” Sp. z o.o., Sprzęt rehabilitacyjny Ignatowicz s.c., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Garbów , ABR SESTA , Eko-brokers spółka z o.o. , Karol Kania i Synowie Sp. z o.o., NOVO SoftNet Sp. z o.o., PL SYSTEMS SOBOCIŃSKI ZIOŁKOWSKI SP.J., Zinit Daniel Łoposzko, Babiński Bogdan Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ARC-POL, OPINION Sp. z o.o., Rekpol sp.jawna Rękawek

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.